วิธีสังเกตุขาเหล็กคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดี ให้สังเกตุง่ายๆจากสีที่เคลือบ ถ้าเป็นขาเหล็กคุณภาพดีจะเคลือบด้วยสีฝุ่น การเคลือบสีฝุ่นค่อนข้างยุ่งยาก ต้องพ่นและน้ำไปอบชุบเคลือกอีกครั้ง ราคาสูง แต่สีที่ได้จะเนียนเรียบ เป็นมันนิดๆ

189mt-comparison-with-our-goods

ถ้าเทียบกับสีเคลือบทั่วไปจะเห็นความสวยของงานต่างกันได้ชัดเจน

Pin It on Pinterest

Share This