ขาแขวนทีวี by VPRO

 

  ขายึดจอคอม และ ทีวี แบบ Gas Spring 

  ขาแขวนทีวีแบบปรับก้มเงย ซ้ายขวา ยืดเข้า-ออก  

SW22 sw42

  ขาแขวนแบบปรับก้ม กลไกพิเศษ  

c1tpronew c3t890pronew

 

  ขาแขวนแบบปรับก้ม  

847620 850nn 851nn
845950 8359

  ขาแขวนแบบ FIX  

NBD42F1 NBC2FNN

  ขาแขวนแบบติดเพดาน  

  ขาแขวนทีวีตั้งพื้นมีล้อเลื่อน  

  ขาแขวนโปรเจคเตอร์  Projector 

T717M 718

  ชั้นวาง กล่องรับสัญญาณทีวี เครื่องเล่น DVD และอุปกรณ์เครื่องเล่น  

dws036
 

Pin It on Pinterest