ขาแขวนทีวี by VPRO

 

  ขายึดจอคอม และ ทีวี แบบ Gas Spring 

 

  ขาแขวนทีวีแบบปรับก้มเงย ซ้ายขวา ยืดเข้า-ออก  

SW22

 

  ขาแขวนแบบปรับก้ม กลไกพิเศษ  

c1tpronew

 

 

  ขาแขวนแบบปรับก้ม  

847620 850nn 851nn
8359

  ขาแขวนแบบ FIX  

NBD42F1 NBC2FNN

  ขาแขวนแบบติดเพดาน  

  ขาแขวนทีวีตั้งพื้นมีล้อเลื่อน  

  ขาแขวนโปรเจคเตอร์  Projector 

T717M

 

Pin It on Pinterest