เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1) กรณีที่สินค้ามีชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่ง  เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากแต่คุณจำเป็นต้องแจ้งเราทราบภายใน3วันหลังจากได้รับสินค้า   โดยที่คุณต้องแจ้งและได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเราเท่านั้น จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2) สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้หมายรวมถึงทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์

3) ในกรณีการขอเปลี่ยนรุ่นสินค้า หากรุ่นสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาต่ำกว่า ทางเราจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างให้  พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ คุณต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด และเราจะส่งสินค้าที่คุณต้องการไปให้ใหม่ หลังจากได้รับสินค้าตัวเดิมคืน และผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4) หากต้องการคืนสินค้า (รับคืนเฉพาะกรณีที่ทางบริษัทไม่มี Stock สินค้าตามรุ่นที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน) คุณจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะมีระยะเวลาการทำเรื่องคืนค่าสินค้า โดยประมาณ 14 วัน

5) เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อที่บริษัท ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากได้มาเลือก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว ยกเว้นสินค้าชำรุด

6) หากความผิดพลาดเกิดจากเรา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น ได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าเสียหาย ซึ่งสินค้าเสียหาย หมายความว่า สินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานตามปกติได้ ซึ่งเรื่องนี้ลูกค้าต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า และด้วยเหตุผลตามข้อ 6)  ถ้าลูกค้าไม่แจ้งให้เราดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

7) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการเปลี่ยนหรือคืน ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ธเนศกรุ๊ป จำกัด

8) กรณีพัสดุหรือEMS มีการตีกลับเนื่องจาก

1. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า (ลูกค้าแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจน ไปรษณีย์จึงไม่สามารถส่งถึงได้)
2. ไปรษณีย์นำพัสดุไปส่งลูกค้าแล้ว แต่ไม่มีคนอยู่บ้าน จึงออกใบแจ้งให้มารับ เมื่อไม่มารับตามกำหนด จึงส่งพัสดุกลับมายังเรา
3. ผู้รับไม่ยอมรับพัสดุ
4. ย้ายที่อยู่ใหม่
5. อื่น ๆ

* ลูกค้าจะต้องเสียค่าดำเนินการตามค่าขนส่งจริง โดยชำระเงินเข้าบัญชี บริษัท ธเนศกรุ๊ป จำกัด จึงจะจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง เพราะทางบริษัท จ่าหน้าซอง ชื่อที่อยู่ผู้รับตามที่ลูกค้าบอกมาทุกประการแล้ว

9)สินค้าที่เป็นการแถมฟรีเพื่อส่งเสริมการขาย และสินค้าลดราคาไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

10) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัท ธเนศกรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการเว็ปไซต์ vpro.co.th, ขาแขวนทีวี.com , ขาแขวนทีวี.net , รีโมทแอร์.com ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Pin It on Pinterest

Share This