wall-mounted-tv-in-living-room-1000x667

“พุก” คือ อุปกรณ์สำหรับช่วยยึดนอตหรือสกรูเข้ากับผนัง ทุกคนคงคุ้นหูคุ้นตากับ “ตัวหนอนพลาสติก” ที่ใช้เมื่อต้องการแขวนตู้หรือภาพบนผนัง จริงๆแล้วพุกมีหลากหลายชนิด หน้าตาก็ไม่ได้เป็นตัวหนอนทั้งหมด แต่หลักการทำงานจะคล้ายๆกันคือช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างเกลียวกับผนัง “ช่างในบ้าน”ที่ดีควรรู้ว่าจะใช้พุกแบบไหนกับผนังแต่ละชนิด เพื่อความคงทนและความปลอดภัยในบ้าน

anchor

พุกสำหรับคอนกรีตมวลเบา ทำจากโลหะ มีลักษณะเป็นเกลียวคมที่สามารถยึดติดกับเนื้อของอิฐมวลเบาได้ดี และมีประสิทธิภาพดีกว่าพุกพลาสติก

Pin It on Pinterest

Share This