03001

1. สาย RF คือสายอากาศทีวีบ้านธรรมดา ส่งสัญญาภาพและเสียง
2. สาย AV คือ สายสีเหลือง(ภาพ) และสายสีแดง ขาว (เสียง)
3. สาย S-Vido จะดีกว่าสาย AV ระดับหนึ่ง เนื่องจากจะสามารถแยกสัญญา สี และแสงได้
4. สาย Component เกิดขึ้นมาในยุค DVD มีสามสาย แดง เขียว ฟ้า ซึ่งให้ความคมชัดในระดับสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องสีสัน
5. ยุคปัจจุบัน คือ สาย HDMI จะเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอล แบบไว้ในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว

ข้อมูลจากคุณ Manop

Pin It on Pinterest

Share This