กรุณาแจ้งการโอนเงินพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล, อีเมลของท่าน

ระบุ เลขที่สั่งซื้อสินค้า, ยอดที่โอน, เวลาที่โอน, ช่องทางการโอนเงิน ชื่อธนาคาร

หลักฐานการโอนเงินเพิ่มเติม (หากมี) ส่งทางอีเมล ไปยัง salesvpro@gmail.com

10 + 2 =

ติดต่อสอบถาม

Pin It on Pinterest

Share This