สายคอมโพเน้นท์ Component คืออะไร

สายคอมโพเน้นท์ Component คืออะไร

สาย Component จะ มีความ แตกต่างจากสาย AV คือสาย Component เป็นสายภาพเพียงอย่างเดียว แต่สาย AV ประกอบด้วยสายภาพแบบ Composite 1 เส้นและสายสัญญาณ เสียงช่องสัญญาณซ้าย 1 เส้น (Audio L) และขวา 1 เส้น (Audio R) AV = Audio and Video ความหมายของคำว่า สายภาพ แบบ Component...
สายสัญญาณแบบต่างๆ

สายสัญญาณแบบต่างๆ

สายสัญญาณ คือสายนำสัญญาณ เสียง/ภาพ แบ่งได้เป็น หลายชนิด ในหมวดของเสียง ได้แก่ สาย analog หรือ สาย RCA INTERCONNECT ขาว แดง ทำหน้าที่นำสัญญาณเสียงที่เป็น analog ไปยัง ภาคขยาย ( AMP / AV / TV ออกลำโพงที่ TV ) โดยมากมักใช้ต่อ จาก CD ไป Amp สาย XLR ทำหน้าที่เหมือน สาย RCA...
เทคนิคการติดตั้งขาแขวน LCD LED Plasma TV

เทคนิคการติดตั้งขาแขวน LCD LED Plasma TV

ก่อน จะแขวน LCD/LED/ Plasma TV ให้ดูดึ แนะนำว่าควรเจาะ Wire In-Wall Box ในกำแพง และติดตั้ง ปลั๊กไฟ – สายอากาศ TV หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในกล่องนั้นให้เรียบร้อยก่อนครับ เพื่อป้องกันสายไฟ และสายสัญญานหักงอ และยังเป็นที่เก็บสายต่างๆ ไม่ให้ยาวรุงรัง...

Pin It on Pinterest