วิธีสังเกตุขาแขวนทีวีคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดี

วิธีสังเกตุขาแขวนทีวีคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดี

วิธีสังเกตุขาเหล็กคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดี ให้สังเกตุง่ายๆจากสีที่เคลือบ ถ้าเป็นขาเหล็กคุณภาพดีจะเคลือบด้วยสีฝุ่น การเคลือบสีฝุ่นค่อนข้างยุ่งยาก ต้องพ่นและน้ำไปอบชุบเคลือกอีกครั้ง ราคาสูง แต่สีที่ได้จะเนียนเรียบ เป็นมันนิดๆ...

Pin It on Pinterest